Co – Avaluació PAC01

A continuació i tot seguint l’estructura de la rúbrica facilitada a l’aula de l’assignatura, em disposaré a comentar i avaluar el projecte del company David Rull Mercader:

 

En primer lloc, analitzarem les imatges emprades. Ens trobem principalment amb dos tipus de fotografies: per una banda, ens trobem amb plans força generals de l’espai; I per l’altre, primers plans sobre alguns dels elements de senyalística d’aquest parc. En línies generals, trobo que el material està ben endreçat i amb una composició adequada, segueix l’estructura del espai, on s’identifiquen 2 àrees diferents. En aquest sentit, no sabria dir del cert si la composició havia estat preparada o simplement s’ha seguit un recorregut coherent dins de l’espai, però és força entenedor, la qual cosa ja em serveix per fer-me una idea bastant bona.

En referència a la qualitat de les imatges, diria que han estat retocades lleugerament per a aconseguir nivells de llums i colors similars. Ara bé, caldria comentar que al tractar-se d’un espai exterior això té una dificultat extra, resolta de manera satisfactòria tot i veure’s lleugeres diferencies entre les diverses parts de l’espai (que podrien ser fruit d’ ombres o simplement de la variabilitat de la llum solar).

Considero que s’han fotografiat suficients elements com per a documentar correctament el sistema, tot i que m’agradaria donar un parell de consells què donarien al projecte un salt qualitatiu important:

  • L’aparició d’algun model i/o element com ja podria ser una bicicleta, patinet, … Per tal de donar una millor visió de quines són les dimensions de l’espai i del sistema de senyalística.
  • En tots els primers plans ha tractat de buscar una imatge centrada i amb la major informació possible, i en alguns dels casos considero què tota la informació no es veu prou detallada. Hagués estat molt bé disparar un parell de vegades de més a prop per donar informació més especifica i també molt més clara (per exemple, a les imatges número 8,9 i 10).

 

A continuació, anem a parlar sobre la descripció del sistema treballat:

Les funcions són força clares, tractar d’informar als usuaris sobre totes les coses que poden veure, explicar les normes d’ús en cadascuna de les àrees  i tractar d’orientar-los mitjançant un mapa.

No ha estat del tot senzill identificar tots els elements, ja que com comenta en David, tracten de condensar moltíssima informació en uns pocs cartells a cadascuna de les entrades del parc. Diferent també amb els altres elements que conformen el sistema i estan repartits per arreu de l’espai, trobo que són encertats, amb una estètica agradable i prou funcionals. No estic del tot segur a l’hora de destacar algun dels elements, ja que tinc la sensació que buscaven que aquests elements es fonguessin amb l’entorn en qüestió, sense arribar a destacar d’una manera excepcional.

En David també argumenta molt bé, que segurament on trobem més informació útil de l’espai, potser no el trobem ben ubicat, donant lloc en molts dels casos a passar per davant sense més. Inclús en una de les fotografies, podem apreciar com les fulles dels arbres tapen gairebé la meitat de la informació que transmeten. Per tant, crec afirmar que en una gran quantitat de casos els senyals esdevenen invisibles pels usuaris que hi transiten, més enllà de que són força cridaners a nivell cromàtic… A nivell emocional, considero que no tenen un gran impacte excepte en casos puntuals, com puguin ser els logotips de prohibit fumar o trepitjar zones puntuals.

 

Per últim, comentar la reflexió personal. Ens trobem amb un anàlisi clar i concís, un molt bon exercici a nivell informatiu. Compta una bona estructura d’introducció i desenvolupament. Tot i que hagués sigut superlatiu llegir una conclusió amb més força, i no tant com un últim comentari.

Està escrita amb un llenguatge ben entenedor, i que per tant, la fa una lectura molt lleugera. I com no, apte pel públic al qual s’està dirigint. El vocabulari és l’adequat per un projecte d’aquestes característiques, impersonal i amb tocs col·loquials.

 

En línies generals, considero que en David ha fet una bona feina, amb unes aportacions notables en aquest primer projecte de l’assignatura. Jo li posaria una nota numèrica de 7,5, perquè tal i com he comentat anteriorment, no es que trobi que hi ha elements erronis, sinó que he trobat a faltar un parell d’elements que marquin la diferencia, i per tant, que aquesta bona feina es transformes en una feina de 10 punts. Seguim!

Descobrir la senyalística

 

Espai

Per aquesta tasca d’anàlisi i observació per conèixer els diferents perfils de l’experiència de la senyalització, he escollit un espai cultural com és un museu. En aquest cas el Museu d’Història de Manacor és un referent de primer nivell a la comarca del llevant mallorquí i suposa un important font històrica per conèixer de primera ma les diferents etapes històriques d’aquesta comarca.

L’edifici on s’ubica el museu està format per una sèrie de cossos rectangulars que s’han anat afegint i ampliant al llarg de la història sempre al voltant d’un pati central al descobert.

https://museudemanacor.com/ca

Visita a l’espai. Primeres impressions

Em dirigeixo al museu i per aquesta visita al Museu d’Història de Manacor vaig únicament aprovisionat amb el meu mòbil i una llibreta per immortalitzar i recollir els perfils senyalístics del lloc a analitzar. El museu està a les afores de la ciutat de Manacor i disposa d’un pàrquing que facilita l’aparcament pels usuaris. En un primer moment podem veure l’espai com a reclam, ja que suposa un important valor patrimonial de l’edat mitjana en contrast l’entorn (pista d’atletisme i centre esportiu). No obstant això, no trobem un senyal clar que ens indiqui que hem arribat al punt desitjat. Sols una original barrera de rovell amb el nom del museu que bordeja el perímetre.

Ja a la porta d’entrada hi veiem les primeres senyals gràfiques amb el logotip del museu. Just a l’entrada hi trobo, de sobte, el taulell amb l’encarregat d’ensenyar el recinte a les visites i a la paret esquerre veig un estant amb els diferents fulletons explicatius de que hi trobarem en aquest museu.

 

De bones a primeres sobreentenc que és un espai limitat al patrimoni establert o sigui, al conjunt estructural el qual forma part de l’itinerari per visitar i que segons els principis de la senyalística es tracta d’un espai patrimonial.

Per començar l’itinerari, n’Andreu l’encarregat de la guia i supervisió del museu, m’explica que em convé començar per la sala de la prehistòria i anar seguint la ruta prevista per seguir un ordre cronològic del contingut. Així doncs començo la meva ruta per aquesta sala sense trobar-me un senyal a la vista que m’ajudi a dirigir la mateixa informació rebuda pel personal.

Senyalística

Al tractar-se d’un museu d’història el sistema de senyals usat en aquest espai està enfocat, sobretot, a aportar una experiència interpretativa que permet la interacció del públic amb el contingut de manera sensorial per la vista, l’oïda i el tacte. També, com és normal, en els senyals hi trobem un funció objectiva per oriental l’usuari i indicar on es troba en tot moment.

A primera vista l’estètica del conjunt arquitectònic és adient al contingut que hi trobem i crea una simbiosis correcte amb l’utilització de fusta i vidre per les prestatgeries i estants de les sales. La il·luminació es presenta de forma correcte per una òptima visualització de les peces així creant un ambient càlid i agradable. En general es percep una intenció de donar un utilitat a un espai arquitectònic sense perdre contingut patrimonial pel fet de ser també un lloc funcional.

El sistema de senyals orientatius que disposa l’espai tendeixen a informar a  l’usuari dins la sala on es troba, però no està pensat per seguir una ruta establerta i obligada.

No obstant això, de manera intuïtiva i per exigències arquitectòniques et dirigeixes a la primera sala que comença pel període més antic que disposa el museu. Els senyals que hi trobem d’aquestes característiques són senyals actius que presenten una tipografia sans serif amb un fons de diferents colors sense cap correlació amb el conjunt de l’edifici ni amb la imatge gràfica del museu. També hi trobem diferents cartells informatius que s’allunyen de l’estètica anterior com el de “no trepitjar”. A més de la cartelleria el museu disposa d’un seguit d’icones que permeten ubicar els banys disponibles sense seguir una línia gràfica amb els anteriors cartells.

Per altra banda tenim els senyals de les diferents peces del museu amb l’objectiu de divulgar tot el valor cultural que representen, donant la informació del que és i perquè servia cada una de les peces. Sempre amb un o dos paràgraf de context, el contingut d’aquests missatges estan destinats a un públic general amb una mínim de curiositat històrica, però també permet la interpretació mitjançant la interacció sensorial amb el públic més jove. A banda d’això hi trobem també vídeos explicatius mitjançant codi QR per reforçar el missatge de cada una de les sales.

Els usuaris

Si observem el públic assistent podem veure quin és el comportament envers l’espai analitzat. Observem doncs que majoritàriament el públic ve en grups petits de 2 o 3 persones a no se que sigui una excursió escolar o activitat extraordinària. Tot i que el personal del recinte fa la tasca orientativa i de benvinguda ens trobem que la gent s’orienta instintivament cap a la primera sala de la prehistòria. En general observem un comportament ordenat i paraescut a la botiga de mobles IKEA ja que el recorregut segueix un passadís format per sales. Els panells amb la informació descriptiva funcionen de manera excel·lent. En conjunt la ruta és intuïtiva però el pati interior dificulta un moviment completament circular pel fet d’haver de sortir-hi per tornar a la darrera sala.

Reflexió final

Comparant l’espai amb els exemples que tenim disponibles a la “Introducció a la senyalística” podem comparar aquest espai amb l’itinerari sensorial de Can Grau, ja que es centra amb l’experiència de l’usuari a través del seu recorregut. Prova d’això és que la senyalística descriptiva d’interpretació dels elements presenta un treball molt acurat i apte per tots els públics, incloent elements interactius que faciliten l’aprenentatge. No podem qualificar de manera tan òptima els senyals de l’itinerari i informatius ja que presenten una línia desigual respecte la resta de material gràfic del museu i serveixen més com a solució únicament d’ubicació de la sala que d’orientació. No obstant això, sabem que la finalitat d’aquests senyals no és la d’assolir un objectiu sinó aconseguir una experiència òptima a través de la difusió del contingut. A banda d’això, la cartelleria en aquests espais no ha d’alterar en excés el conjunt patrimonial per no contaminar-lo.
En general l’espai és adient per acollir aquesta temàtica i proporciona un plus el fet de que sigui un lloc històric. Aquest aspecte però, representa un inconvenient a l’hora de modificar l’itinerari.

PAC1 – Descobrir la senyalística

L’espai que he escollit és la exposició Human Bodies, que es troba al centre comercial d’Arenas de Barcelona, al costat de la Plaça Espanya.

A dins del mateix centre comercial es troben cartells amb indiciacions per arribar fins a la entrada, que és a la tercera planta i queda a la vista si es puja per les escales elèctriques.

 La temàtica, com el seu nom indica, és el cos humà. Un cop a dins es poden veure aproximadament 12 cossos humans i prop de 150 òrgans, tots ells reals i degudament tractats per poder ser exposats en un àmbit educatiu.

És una exposició temporal, per tant, s’ha hagut d’adaptar el contingut a la arquitectura i espai disponible, i no al revés.

La exposició està dividida en 8 sales i a mida que les vas recorrent, una àudio guia et va parlant sobre els expositors i el que vas trobant pel camí.

 

El primer que trobem és la taquilla per comprar les entrades i ens donen l’àudio guia.  

L’espai en si és força fosc, emfatitzant amb la il·luminació els cossos humans i els òrgans que es troben als expositors i els cartells.

Com es pot observar en algunes fotografies, es pot seguir un camí marcat a través dels números dels expositors, ja que tenen un ordre ascendent (1, 2, 3…), tot i que l’usuari pot seguir-ho en l’ordre que vulgui. De fet, la manera en la que està organitzat el recorregut, el fa pràcticament unidireccional i sense possibilitat de pèrdua, però deixant a l’usuari la llibertat de saltar-se sales .

Mentre es van seguint els números, anem accedint a diferents sales, cada una d’elles dedicada a coses diferents, per exemple el sistema digestiu, els aparells sexuals masculins i femenins, etc.

A la entrada de cada sala hi ha un cartell en català, castellà i anglès indicant-nos de què tracta la sala a la que accedirem.

A part de les senyals del propi recorregut, podem observar també senyals que ens indiquen les sortides d’emergència, la ubicació dels extintors o de prohibit el pas.

Si ens centrem en les senyals pròpies podem veure que tenen una identitat pròpia. El fons vermell i la tipografia blanca.

Veiem una tipografia serena sense serifes, fàcil de llegir. Diferencia els idiomes jugant amb les negretes, donant més o menys cos depenent l’idioma i fent fàcil identificar quan canvia d’idioma.

 

Pel que fa a les senyals de la sortida d’emergència, extintors, prohibit el pas, etc. veiem que abandona la identitat creada per la exposició i utilitza un sistema més internacional i fàcil d’entendre per a tots els públics, parlin l’idioma que parlin.

 

 

Els usuaris d’aquesta exposició són molt diversos: va des de nens d’uns 10 anys fins a jubilats de més de 70.

Tots ells es relacionen activament amb les senyals, ja que és essencial per seguir l’àudio que ens acompanya.

Tots els usuaris que vaig poder veure en el temps que vaig estar allà van fer ús de les senyals, si més no les pròpies de la exposició.

No vaig veure cap usuari confós amb cap senyal ni que semblés desorientat.

REFLEXIÓ PERSONAL

Les reflexions al sortir de la exposició i analitzar les senyals són que la senyalística del lloc està ben resolta.

Les vaig trobar molt minimalistes i que donaven només la informació justa i necessària per recolzar-nos en altres mitjans (àudio guia), cosa que em sembla molt adient ja que compleix perfectament amb la seva funció i no li treu protagonisme al que va la gent a fer, que és veure els cossos.

Un cop arriben allà, van seguint els números i no perden temps llegint instruccions ni interpretant conceptes complicats, simplement van avançant acompanyats de l’ordre numèric.

DEBAT 1 – Com fem per orientar-nos i com utilitzem la senyalització

El lloc que he triat és la biblioteca de Cambrils, un lloc on he anat molts cops i molts habitants del poble utilitzem.

En el meu cas he decidit guiar a un grup d’amics que surten de treballar de l’ajuntament fins la biblioteca. El punt petit (A) és on estan situats els meus companys, i el punt gran (B) és on hi ha la biblioteca, el lloc on han d’anar.

M’he donat compte pensant en els senyals que hi ha, que cap guia o informa d’on està la biblioteca. Trobo que aprop de l’ajuntament hi hauria d’haver alguna senyal que orientes més bé les persones.

En el meu cas he fet un petit esbós d’un mapa que podria estar perfectament situat en alguna parada d’autobús  o qualsevol lloc aprop de l’ajuntament o de Cambrils, en general.

He decidit utilitzar un fons blanc i la línia blava perquè trobo que és més visual i és un color agradable..

A més una línia és orientativa i funciona de manera positiva. En conclusió falta ampliar nous mètodes de senyalització, i nous sistemes per orientar al públic.

Cafeteria Sandwichez / Les corts

Espai seleccionat

He decidit donar un tomb pel districte de “Les corts”, i en una cafeteria aleatòria he decidit entrar i comprovar si la senyalística de l’establiment compleix o no correctament la seva funció. (La cafeteria forma part d’una cadena “fastfood“)

S’ha tingut en compte a l’hora d’analitzar la senyalística de l’establiment, que estem parlant d’un “Edifici corporatiu” de caràcter turístic, on la senyalística acostuma a centrar-se a garantir la seguretat de les persones que els habiten i facilitar la circulació dels proveïdors de serveis.

L’establiment consta de 200 m2 amb una distribució del mobiliari bastant correcta donant a l’usuari l’opció de desplaçar-se de manera correcta per l’establiment. La ubicació de l’establiment és molt encertat, ja que, a primera hora del matí la llum natural penetra i permet una il·luminació natural. El disseny de l’establiment ens transporta als dissenys d’interiors dels lofts que sens mostra en les pel·lícules de “Hollywood”, amb unes parets amb maons com a base del disseny. La paleta de colors pràcticament està composta per dos colors el cyan i el marró combinant-los de manera alternativa immobiliari: fusta-marró, finestres, tendals: cyan)

Com a trets arquitectònics, ressaltar l’enfocament cap a un disseny simple i modern basat en línies rectes i cap ornamenta, on es busca la simplicitat i l’ordre.

Sistema de senyalística

Senyalística 1

Abans d’entrar a l’interior de l’establiment ja ens trobem amb un sistema de senyalística que ens indica diferents normes, serveis i prohibicions de l’establiment:

Normes (formes de pagament): Checs restaurants,Visa,Checs Gourmet,Mastercard).
Serveis: Wifi, Horari d’apertura i tancament.

Prohibicions: No està permès l’accés d’animals de companyia, No està permès fumar dins l’establiment.

L’altura de la senyalística se situa a 20 cm del sol, un lloc, que des del meu punt de vista no és l’adequat per la correcta visualització de les persones. El disseny és variable per les diferents referències de la senyalística, en algun cas es representa en rectangle i en altre en cercle. Sempre respectant la paleta de colors que trobem en la simbologia a representar (igual en tots els establiments).

Senyalística 2

En diferents parts de l’establiment, trobem aquest cartell amb un avís que pretén transmetre al client/a, mitjançant un dibuix vectorial, que mantingui les seves pertinences vigilades per la seva seguretat. (una de les directrius que ha de seguir un edifici corporatiu de caràcter turístic, la seguretat del client/a).

L’altura en la qual trobem la senyalística és variable, en les dues ubicacions (columna entrada lateral i paret entrada principal-part esquerra) n’hi ha una deferència de 15 cm, des del meu punt de vista un error de càlcul visual humà, tot i això en una correcta mesura entre els 1,60-1,80 del sol.

El disseny és rectangle i amb el color negre com a dominant

Senyalística 3

Una de les senyalístiques necessàries i obligatòries en qualsevol establiment, indistintament de la seva finalitat, és la d’extinció de focs, aquest cartell de senyalística el trobem ubicat en diferents parts de l’establiment distribuït de manera que sigui fàcil de reconèixer per les persones que es troben en l’establiment. Ressalta el color vermell en el disseny, de manera que les persones, en cas d’urgència, no tinguin dificultats en localitzar l’extintor.

L’altura en la qual està ubicada la senyalística és l’altura mitjana 1,78 un pèl per sobre de l’altura mitjana de les persones.

Senyalística 4

Segurament una de les senyalístiques que més necessàries són, ja que, l’usuari de l’establiment no coneix la ubicació dels serveis (els quals normalment estan ubicats en un punt més allunyat del centre, per motius d’higiene).

La senyalística consta d’unes icones vectoritzades del sexe masculí i femení reconegudes a escala mundial per tothom, facilitant el reconeixement d’aquest i de la ubicació del WC. L’altura en la qual està ubicada la senyalística és la correcta, s’hi troba a l’altura mitjana 1,70m del sol.

Senyalística 5

En les dues sortides/entrades trobem les mateixes senyalístiques, la indicació de sortida, d’aquesta manera les persones podran saber amb certesa la sortida. També trobem en l’entrada el disseny cridaner de la cadena “Sandwichez” que combinant amb el color base de la corporació (Cyan) farà que les persones reconeguin a distància l’establiment, una tècnica de senyalística que pretén fer que la persona recordi els trets característics de l’establiment.

El disseny és rectangular i amb una paleta única de color verd (el disseny estàndard)

Usuaris / Reflexió personal

En general, la distribució del mobiliari, ja actua com si fos un sistema de senyalística, gràcies a la distribució dels elements en l’espai, les persones entenen quin és el transit que han de realitzar o com s’han de moure per l’establiment de manera correcta. Després de realitzar una ullada, les persones quan realitzen una primera recerca visual per trobar els serveis sí que de seguida reconeixen la ubicació d’aquests.

La senyalística s’integra perfectament a l’establiment, els diferents senyals ubicats en el recinte compleixen a la perfecció amb les necessitats de les persones. En aquest cas la senyalística es transmet visualment tot i que també, l’espai, incorporar sistemes diferents com pot ser megafonia per persones amb alguna discapacitat visual.

M’agradaria remarcar alguns aspectes que m’agradaria canviar o millorar, com per exemple, la ubicació de normes, serveis i prohibicions de l’establiment on trobem aquesta senyalística de caràcter important als peus de l’entrada corredissa un lloc molt mal situat.

 

PAC 1 – Descobrir la senyalística

 

INTRODUCCIÓ


L’espai que he triat per analitzar és l’estació de tren de Cambrils. En aquest cas l’espai és dedicat a un servei de transport, per tant els serveis seran orientats a la mobilitat de persones.

Aquesta estació va ser realitzada fa poc, ja que l’anterior estava molt deteriorada.

L’estació va començar a construir-se el 2003, però va haver-hi alguns problemes de construcció i es va endarrerir. El 13 de gener de 2020 va tancar-se la primera estació de tren que hi havia i es va inaugurar la nova a la part nord de Cambrils.

Aquesta se situa a l’avinguda de Charles Robert Darwin. Compta amb 4 vies, dues principals (vies 1 i 2) i dues derivades (vies 3 i 4), una andana a la via 3 i una altra andana a la via 4.

L’estació més el viaducte sumen els 750 metres i té 270 obertures. Inclou, així mateix, l’edifici, les andanes, l’edifici tècnic, les instal·lacions, el pàrquing i la urbanització de l’entorn.

Ha sigut el primer cop que hi he anat, i m’ha resultat fàcil d’accedir-hi, ja que està ben senyalitzat i és bastant clar.

L’espai és gran i a més a l’exterior de l’estació hi ha una zona de pàrquing, la qual ja surts i ja veus que hi ha un senyal que t’indica cap a l’interior de l’estació.

A l’hora de parlar de la construcció, podem veure en les imatges que és una estructura gran i minimalista. Al ser tan gran haurà de tindre un sistema efectiu. Seguidament ho analitzarem.

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE SENYALÍSTICA


El sistema de senyalística utilitzat en aquest espai és centrat cap a la comoditat de l’usuari.

L’orientació trobo que és la protagonista d’aquest sistema. Tot està enfocat cap a l’usuari, amb la finalitat de què  l’estació sigui còmoda per a tothom que hi vulgui accedir i utilitzar els seus serveis.

Com podem veure un element molt utilitzat perquè cada usuari es pugui fer el seu propi model mental i sigui eficaç, són els senyals. Senyals com per exemple fletxes, icones, mapes… Les icones tenen un estil més modern i més innovador que les que podem veure quotidianament.

En aquest cas en ser una estació hi ha diferents vies, per tant és important que estigui ben indicat.

La seva estètica segueix un estil minimalista i funcional. El color predominant és el blanc, i els cartells i senyals són de color gris fosc i verd, amb els elements blancs.

És una característica que m’ha semblat molt útil, ja que les icones i els cartells contrasten amb el fons blanc, i per tant es localitzen molt ràpidament.
La tipografia és Sans serif (de pal sec), ja que és fàcil de llegir i és molt simple.

La seva identitat en conclusió és molt simple, ja que és un espai funcional. El seu disseny gràfic també és simple i modern, ja que l’estació és nova i això es veu reflexat.

 

COM ARRIBAR A LA VIA 4?


Com jo no havia utilitzat mai aquesta estació, vaig pensar que era una bona idea posar una localitat i utilitzar els senyals per guiar-me fins a l’objectiu. En aquest l’objectiu era anar a Barcelona, per tant havia de consultar a quina via agafar el tren. En aquest cas era la via 4.

Em va semblar intuïtiu, ja que com veieu en les imatges tot està senyalat amb el número corresponent i de manera visual. Personalment l’únic que vaig trobar que podria millorar va ser el mapa, ja que trobo que no era del tot informatiu.

A l’hora dels serveis disposen d’escales i d’ascensor, per tant també està molt bé que senyalitzin molt les dues opcions perquè cada usuari triï.

En el meu cas vaig pujar les escales i vaig anar directament a la parada, on podem veure també que estava ben senyalitzada. A part de la pantalla digital que anava informant també de l’hora i de la destinació.

USUARIS


A l’hora d’observar els usuaris la majoria no consultava cap horari, ja que devien ser usuaris habituals. Alguna persona sí que va consultar el mapa i va pujar per l’ascensor corresponent.

REFLEXIÓ PERSONAL


Un cop analitzat el sistema de senyalística, trobo que aquesta identitat té un bon sistema i ofereix un bon servei.

A més que l’espai és modern i confortable, així doncs els senyals estan molt ben distribuïdes i són útils cap a l’usuari.

L’únic punt negatiu és la poca presència de mapes que hi ha del centre i a més a més podrien ser més visuals.

Sistema de Senyalítica Club Bonasport

Per realitzar aquest projecte m’he basat en l’anàlisi senyalètic del Club Bonasport, ja que m’havien convidat a dinar al restaurant. És un Club Esportiu de la zona alta de Barcelona. He provat d’anar dos dies, un al migdia quan dinava, amb la llum del sol, i un altre per la tarda-nit per provar el Club i fer fotos amb canvis lumínics. 

Història del Club Bonasport

El Club Bonasport és un club social y esportiu mixta, i de caràcter familiar d’alta gama. Es va fundar el 1986 i va ser el pioner en el concepte de club social pluridisciplinari, marcant la diferència amb els que ara es consideren també clubs moderns d’alt standing. 

Es troba al costat del parc natural de Collserola (al barri de St. Gervasi) amb unes vistes espectaculars a la ciutat de Barcelona. 

El Club Bonasport disposa d’una zona de fitness amb un gimnàs equipat, amb maquinària d’última generació Technogym ARTIS, 3 sales d’activitats dirigides, una sala de cycling, un estudi de Pilates i una sala d’entrenament funcional. Compta també amb 2 piscines exteriors, amb hamaques i servei de bar, i una interior climatitzada, amb cascades, dolls d’aigua, jacuzzy i sauna. 

Disposa també d’una zona restaurant que ofereix una cuina sana, equilibrada i de proximitat. 

El Club compta amb més de 130 activitats dirigides a la setmana. L’àrea de raqueta disposa de 7 pistes de tennis de terra batuda, 8 pistes de pàdel i 3 d’esquaix/racket. 

Senyalística al Club Bonasport

Entenem com a senyalística el conjunt d’elements que intervenen en la identificació de les diferents parts d’un indret per tal de facilitar el guiatge i la circulació de les persones. 

El Club Bonasport correspondria a un edifici corporatiu, pertany a la mateixa, i única, empresa. En aquest cas, el trobem de caràcter lúdic, ja que la gent va allà a fer esport, relaxar-se i dinar tranquil·lament, alhora que també pot fer contactes i amics, és un club social. 

En aquest projecte, analitzarem el sistema de senyals que ha fet servir el Club Bonasport per a que els seus clients i/o nous abonats trobin de manera ràpida i senzilla els serveis i zones a utilitzar dins del club. Per tant, ens centrarem en un eix funcional que destaca més que els altres, el principal pes caurà en l’orientació.

Analitzarem els sistemes de comunicació del club per a que els abonats puguin accedir als espais que desitgen d’una manera segura i confiada. 

Condicions Arquitectòniques

El club consta de 2 parts, una part exterior amb: 7 pistes de tenis, 8 pistes de pàdel, piscina exterior, ludoteca,  poliesportiu, i la terrassa del restaurant. 

La part interior consta de 2 pisos, a la planta baixa trobem la recepció, la botiga, el restaurant amb lavabos, l’estètica, la perruqueria, les pistes de raquet i squash, les cavines mèdiques, els vestuaris de nens, la sala de cycling i la de pilates. 

Pujant, trobem la piscina interior, la sala fitness, dos sales d’activitats dirigides, i al final els vestuaris d’homes i dones.

Usuaris

El club consta d’usuaris de classe alta. El seu aspecte és sa, esportista, vesteixen amb roba de marca i tenen cotxes luxosos. 

Estant dinant al restaurant escoltes converses diverses. Tenen diàlegs intel·ligents, amb molt transfons, subtils i delicats. Es dediquen potser al món de les finances, alguns són metges, professors, advocats, comercials, dentistes, etc.

La manera que tenen de moure’s per l’espai és àgil, senzilla i ràpida, coneixen el club a la perfecció tot i que es molt gran. 

Ja no es guien per les senyals sinó que ho fan de manera instantània.

Però a mi, de primeres m’ha costat trobar la primera planta ja que les escales queden amagades a la dreta de recepció i no hi ha cap senyal o tòtem de senyalització que ens guiï si ets nou al club per a arribar al vestuari o al gimnàs. fins que no arribes a aquí:

 

Tòtem de Senyalització

Al club predominen els tòtems de senyalització, i no tant les senyals simples i úniques.

Veig que estan bé dissenyats però que porta molta estona el fet de llegir la zona a la que vols accedir. 

Per exemple, si analitzem el que tenim a la dreta, si volem anar a les pistes, a part de que no sabem si son les externes o les internes (d’squash o raquet), has d’estar més temps llegint les coses que tens a sobre, però si afegíssim una icona, per exemple, d’una pilota, la nostra mirada aniria directament a aquella icona, i seria més ràpid de trobar.

Reflexió

El sistema de senyalística crec que es essencial a l’hora d’establir un cert ordre, direcció i bona administració per als usuaris, ja sigui perquè no coneixen l’espai que estan contemplant, o perquè el coneixent molt però hi ha coses que se’ls escapa.

Crec que aquest espai, el Club Bonasport, té un bon sistema de senyalística per als usuaris que ja el coneixen, però no del tot per als nous, la ubicació és una mica pobre en aquest sentit. Un cop passes per la recepció, hi ha informació sobre el que trobem a fora del club però no a dins del club, com els vestuaris, o administració, així com tampoc la sala fitness. 

Hi ha alguns senyals que els hi falten lletres, com una que posa pistes de pàdel 7 (i 8) la 8 esta esborrada, per tant, si estem buscant la pista 8 de pàdel, som nous usuaris i no sabem on està, trigarem molta estona en trobar-la.

En quant al disseny, el trobo molt encertat, ja que el més important està en negre sobre fons gris, i això fa que ressalti, però, per altra banda, el tòtem del restaurant indicant els serveis i espais que hi ha a la dreta d’aquest, les lletres són massa petites, costa de veure a primera ullada i això és un esforç per l’usuari.