Cas d’estudi (Plaqueta de vidre reciclat)

Hola companyes/s,

Per mostrar el meu cas d’estudi, he volgut fer referència i estudiar un cas d’un projecte personal, ja que estem creant o redissenyant la senyalística d’un espai, he cregut oportú presentar i mostrar una proposta d’incorporació en la senyalística del meu espai escollit (planta d’hospital per a infants).

El projecte és una plaqueta de vidre on els pacients que han de complir una llarga estança per la seva recuperació, podran incorporar el seu nom i un avatar ( a la seva elecció) per tal de fer d’aquell espai un espai més personal, ja que, si les nenes i nens ingressats han de residir una llarga durada he cregut oportú incloure aquesta proposta per tal de fer-los sentir una mica més a casa i fer d’una simple habitació d’hospital un lloc seu.

Un dels compromisos d’aquesta proposta, és l’ús de materials compromesos amb el medi ambient, és a dir, s’ha fet ús de materials com el vidre reciclat per tal que si en un futur s’ha de renovar el material o desfer-se d’ell, aquest material pugui tenir una altra funció (passant pel procés indicat de reciclatge). S’ha volgut evitar o minimitzar al màxim l’impacte mediambiental que pot produir aquesta incorporació de senyalística, la forma d’incorporar els noms dels pacients i el seu avatar, serà mitjançant paper reciclat. Tant el suport com el paper emprat per la incorporació dels noms i avatar, compliran amb el seu compromís de sostenibilitat, permetent que al finalitzar el seu ús o la renovació d’aquest no suposi un problema pel medi ambient.

El vidre utilitzat com a base és “Float glass”, és un vidre que les seves principals característiques són que requereix un baix cost, té una llarga durabilitat i que és reciclable (conceptes que realment són adequats per la incorporació de la senyalística).

En alguns projectes que he cercat en la web, he pogut apreciar que la majoria utilitzen directament un gravat en el vidre, però en el meu projecte, el fet que els pacients aniran sent donats d’alta, he vist més oportú fer ús de dues plaquetes de vidre amb dos suports individuals, per tal d’anar traient i posant els noms dels pacients i els seus avatars, a continuació us deixo una web, on es pot contemplar alguns projectes gravats en vidre de l’empresa “ImpactSings”, aquesta empresa com he comentat, grava directament els dissenys al vidre.

Etched Glass Signs

Per l’ús del paper, que anirà incorporat en l’interior de les dues plaquetes de “float glass” i en el seu suport pertinent, es farà ús d’un paper reciclat, així a mesura que els pacients vagin abandonant l’habitació, es podrà reciclar el paper sense cap problema e incorporar un altre.

Gerard Gómez