Cas d’estudi (Plaqueta de vidre reciclat)

Hola companyes/s,

Per mostrar el meu cas d’estudi, he volgut fer referència i estudiar un cas d’un projecte personal, ja que estem creant o redissenyant la senyalística d’un espai, he cregut oportú presentar i mostrar una proposta d’incorporació en la senyalística del meu espai escollit (planta d’hospital per a infants).

El projecte és una plaqueta de vidre on els pacients que han de complir una llarga estança per la seva recuperació, podran incorporar el seu nom i un avatar ( a la seva elecció) per tal de fer d’aquell espai un espai més personal, ja que, si les nenes i nens ingressats han de residir una llarga durada he cregut oportú incloure aquesta proposta per tal de fer-los sentir una mica més a casa i fer d’una simple habitació d’hospital un lloc seu.

Un dels compromisos d’aquesta proposta, és l’ús de materials compromesos amb el medi ambient, és a dir, s’ha fet ús de materials com el vidre reciclat per tal que si en un futur s’ha de renovar el material o desfer-se d’ell, aquest material pugui tenir una altra funció (passant pel procés indicat de reciclatge). S’ha volgut evitar o minimitzar al màxim l’impacte mediambiental que pot produir aquesta incorporació de senyalística, la forma d’incorporar els noms dels pacients i el seu avatar, serà mitjançant paper reciclat. Tant el suport com el paper emprat per la incorporació dels noms i avatar, compliran amb el seu compromís de sostenibilitat, permetent que al finalitzar el seu ús o la renovació d’aquest no suposi un problema pel medi ambient.

El vidre utilitzat com a base és “Float glass”, és un vidre que les seves principals característiques són que requereix un baix cost, té una llarga durabilitat i que és reciclable (conceptes que realment són adequats per la incorporació de la senyalística).

En alguns projectes que he cercat en la web, he pogut apreciar que la majoria utilitzen directament un gravat en el vidre, però en el meu projecte, el fet que els pacients aniran sent donats d’alta, he vist més oportú fer ús de dues plaquetes de vidre amb dos suports individuals, per tal d’anar traient i posant els noms dels pacients i els seus avatars, a continuació us deixo una web, on es pot contemplar alguns projectes gravats en vidre de l’empresa “ImpactSings”, aquesta empresa com he comentat, grava directament els dissenys al vidre.

Etched Glass Signs

Per l’ús del paper, que anirà incorporat en l’interior de les dues plaquetes de “float glass” i en el seu suport pertinent, es farà ús d’un paper reciclat, així a mesura que els pacients vagin abandonant l’habitació, es podrà reciclar el paper sense cap problema e incorporar un altre.

Gerard Gómez

Co – Avaluació PAC01

A continuació i tot seguint l’estructura de la rúbrica facilitada a l’aula de l’assignatura, em disposaré a comentar i avaluar el projecte del company David Rull Mercader:

 

En primer lloc, analitzarem les imatges emprades. Ens trobem principalment amb dos tipus de fotografies: per una banda, ens trobem amb plans força generals de l’espai; I per l’altre, primers plans sobre alguns dels elements de senyalística d’aquest parc. En línies generals, trobo que el material està ben endreçat i amb una composició adequada, segueix l’estructura del espai, on s’identifiquen 2 àrees diferents. En aquest sentit, no sabria dir del cert si la composició havia estat preparada o simplement s’ha seguit un recorregut coherent dins de l’espai, però és força entenedor, la qual cosa ja em serveix per fer-me una idea bastant bona.

En referència a la qualitat de les imatges, diria que han estat retocades lleugerament per a aconseguir nivells de llums i colors similars. Ara bé, caldria comentar que al tractar-se d’un espai exterior això té una dificultat extra, resolta de manera satisfactòria tot i veure’s lleugeres diferencies entre les diverses parts de l’espai (que podrien ser fruit d’ ombres o simplement de la variabilitat de la llum solar).

Considero que s’han fotografiat suficients elements com per a documentar correctament el sistema, tot i que m’agradaria donar un parell de consells què donarien al projecte un salt qualitatiu important:

  • L’aparició d’algun model i/o element com ja podria ser una bicicleta, patinet, … Per tal de donar una millor visió de quines són les dimensions de l’espai i del sistema de senyalística.
  • En tots els primers plans ha tractat de buscar una imatge centrada i amb la major informació possible, i en alguns dels casos considero què tota la informació no es veu prou detallada. Hagués estat molt bé disparar un parell de vegades de més a prop per donar informació més especifica i també molt més clara (per exemple, a les imatges número 8,9 i 10).

 

A continuació, anem a parlar sobre la descripció del sistema treballat:

Les funcions són força clares, tractar d’informar als usuaris sobre totes les coses que poden veure, explicar les normes d’ús en cadascuna de les àrees  i tractar d’orientar-los mitjançant un mapa.

No ha estat del tot senzill identificar tots els elements, ja que com comenta en David, tracten de condensar moltíssima informació en uns pocs cartells a cadascuna de les entrades del parc. Diferent també amb els altres elements que conformen el sistema i estan repartits per arreu de l’espai, trobo que són encertats, amb una estètica agradable i prou funcionals. No estic del tot segur a l’hora de destacar algun dels elements, ja que tinc la sensació que buscaven que aquests elements es fonguessin amb l’entorn en qüestió, sense arribar a destacar d’una manera excepcional.

En David també argumenta molt bé, que segurament on trobem més informació útil de l’espai, potser no el trobem ben ubicat, donant lloc en molts dels casos a passar per davant sense més. Inclús en una de les fotografies, podem apreciar com les fulles dels arbres tapen gairebé la meitat de la informació que transmeten. Per tant, crec afirmar que en una gran quantitat de casos els senyals esdevenen invisibles pels usuaris que hi transiten, més enllà de que són força cridaners a nivell cromàtic… A nivell emocional, considero que no tenen un gran impacte excepte en casos puntuals, com puguin ser els logotips de prohibit fumar o trepitjar zones puntuals.

 

Per últim, comentar la reflexió personal. Ens trobem amb un anàlisi clar i concís, un molt bon exercici a nivell informatiu. Compta una bona estructura d’introducció i desenvolupament. Tot i que hagués sigut superlatiu llegir una conclusió amb més força, i no tant com un últim comentari.

Està escrita amb un llenguatge ben entenedor, i que per tant, la fa una lectura molt lleugera. I com no, apte pel públic al qual s’està dirigint. El vocabulari és l’adequat per un projecte d’aquestes característiques, impersonal i amb tocs col·loquials.

 

En línies generals, considero que en David ha fet una bona feina, amb unes aportacions notables en aquest primer projecte de l’assignatura. Jo li posaria una nota numèrica de 7,5, perquè tal i com he comentat anteriorment, no es que trobi que hi ha elements erronis, sinó que he trobat a faltar un parell d’elements que marquin la diferencia, i per tant, que aquesta bona feina es transformes en una feina de 10 punts. Seguim!