PAC2 – Conceptualització i estratègia

Vídeo presentació

Memòria del projecte

Autoevaluació